Struktura organizacyjna


Działy

 

Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

Iwona Podeszwa

Dział administracyjny

Sylwia Mroczek 

Księgowość

Magdalena Przesmycka

 

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Marlena Włodarczyk - kierownik działu,
Agnieszka Madziara - st. kustosz,
Barbara Stępień - st. bibliotekarz 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – środa 8.00 - 18.00

czwartek 8.00 - 17.00

piątek 8.00 - 18.00

sobota 8.00 - 14.00

Księgozbiór:

 • literatura piękna polska i obca; klasyka i współczesna, poezja, dramat, proza

 • literatura popularno-naukowa, wszystkie dziedziny wiedzy

 • publikacje regionalne

 • zbiory specjalne: książki mówione (audiobooki)

Zasady korzystania z wypożyczalni:

 • czytelnik sam dokonuje wyboru (wolny dostęp do części księgozbioru) lub korzysta z pomocy bibliotekarza

 • w wypożyczalni zatrudniony jest bibliotekarz z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, który w razie potrzeby udziela czytelnikom fachowej pomocy

 • osoby korzystające z tego działu to młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli

 • literatura piękna ułożona jest w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów lub tytułów

 • księgozbiór popularno-naukowy rozmieszczony jest na półkach według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, co ułatwia tematyczne poszukiwanie danej pozycji

 • zainteresowani mają do dyspozycji księgozbiór w liczbie 32,5 tysiąca woluminów i katalogi: alfabetyczny oraz rzeczowy (UKD)

Prolongaty wypożyczeń można dokonać:

 

Czytelnia

 

Anna Wypchło - st.kustosz

Godziny otwarcia:

poniedziałek – środa 8.00 – 18.00

czwartek 8.00 – 17.00

piątek 8.00 – 18.00

sobota 8.00 – 14.00


Zbiory: 

 • różnorodny księgozbiór literatury naukowej i popularnonaukowej reprezentujący wszystkie dziedziny nauki

 • wydawnictwa o charakterze informacyjnym oraz bogaty zbiór o tematyce regionalnej

 •  czasopisma bieżące w prenumeracie

Usługi:

 • zajmuje się realizacją zamówień międzybibliotecznych

 • opracowuje zestawienia bibliograficzne

 • udziela informacji: bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych w oparciu o materiały własne i innych bibliotek

 • ksero

 • wykonuje wydruki komputerowe

Prowadzone bazy:

 • opracowuje w formie kartkowej kartotekę regionalną

 • kartotekę form pracy z czytelnikiem

 • kartotekę laureatów Literackich Nagród Nobla

Działalność kulturalno-edukacyjna:

 • prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

 • organizuje spotkania i wykłady tematyczne organizuje spotkania z cyklu Ludzie i ich pasje, Dyskusyjnego Klubu Książki, Koła Teatralnego

 • prowadzi ogólnopolskie akcje z promocji czytelnictwa

 • organizuje konkursy wiedzy o regionie

 • organizuje wystawy tematyczne

 • prezentuje dorobek twórczy artystów lokalnych (malarzy, poetów, rzeźbiarzy, fotografów i innych pasjonatów regionalnych)

Działalność informacyjna:

 • udostęniania na miejscu wydawnictwa bibliograficzno-informacyjne, wydawnictwa i dokumenty dotyczące Wielunia i regionu

 • udziela informacji indywidualnych (bezpośrednich i telefonicznych) : bibliotecznych, bibiograficznych oraz treściowych w oparciu o materiały własne, innych bibliotek

 • zapewnia osobom uczącym się oraz poszukującym informacji profesjonalna pomoc w dostępie do wiedzy

 Czytelnia udziela informacji:

 

Filia dla Dzieci

Anita Kuś - kierownik filii,
Maria Majchrowska - bibliotekarz 

Godziny otwarcia:
poniedziałek – środa 8.00 - 18.00
czwartek 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00

Księgozbiór: 

 • ciekawe książeczki dla maluchów

 • bogato ilustrowane bajki, wierszyki, opowiadania dla młodszych dzieci

 • baśnie, podania i legendy z różnych stron świata

 • powieści i opowiadania przyrodnicze, przygodowe, fantastyczne i obyczajowe

 • lektury do szkoły podstawowej i gimnazjum

 • encyklopedie, słowniki, leksykony, opracowania literackie

Właściwą książkę można znaleźć: 

 • korzystając z katalogu on- line

 • zwracając się o pomoc do pracownika biblioteki

 • rezerwując elektronicznie książkę chwilowo wypożyczoną

 • Filia dla Dzieci Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu liczy ponad 18 tysięcy książek. Rejestruje ok. 2500 czytelników w ciągu roku. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że liczba ta z roku na rok wzrasta.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom czytelników w ramach naszej działalności proponujemy:

 • konkursy literackie i plastyczne

 • głośne czytanie bajek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"

 • spotkania autorskie

 • warsztaty

 • spotkania z ciekawymi ludźmi

 • wystawy tematyczne i okolicznościowe związane z rocznicami różnych wydarzeń

 • wystawy plastyczne na których prezentowane są prace dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • wystawy poświęcone pisarzom i ich twórczości

Wszystkie organizowane imprezy dokumentowane są w prowadzonej przez nas Kronice. Rodzicom proponujemy „Miejsce przyjazne maluchom” - kącik gdzie ich pociechy mogą mile spędzić czas. W czytelni dla Dzieci znajdują się 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

 

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Julita Walczak – st. kustosz 
Paulina Trojan – st. kustosz 


 

Do głównych zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:

 • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów dla Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni oraz Filii Bibliotecznej Nr 1 w Wieluniu, filii w Dąbrowie, Masłowicach, Rudzie i Turowie

 • prowadzenie ewidencji wpływów dla każdego rodzaju zbiorów z wykorzystaniem rejestru przybytków oraz inwentarza tradycyjnego i komputerowego

 • formalne i rzeczowe opracowanie nabytków zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami w systemie tradycyjnym i komputerowym

 • wprowadzanie nowości oraz bieżące uzupełnianie bazy danych w systemie 

 • tworzenie warsztatu informacyjnego bibliotek w formie komputerowej bazy książek, tradycyjnych katalogów kartkowych

 • sporządzanie protokołu ubytków

 • prowadzenie ewidencji ubytków dla każdego rodzaju zbiorów z wykorzystaniem rejestru ubytków oraz inwentarza tradycyjnego i komputerowego

 • reklasyfikacja zbiorów

 • melioracja katalogów

 • prowadzenie spraw związanych z zakupami zbiorów: kontakty z hurtowniami, wydawnictwami i firmami księgarskimi drogą internetową oraz bezpośrednio i wybieranie najtańszych ofert

 • prowadzenie działalności statystycznej i sprawozdawczej w zakresie działalności bibliotek

 
Filie Biblioteczne

Filia Biblioteczna nr 1
Tomasz Zawiliński – st. kustosz
Os. Armii Krajowej 16, 98-300 Wieluń
tel. 733 336 762
 

Filia Biblioteczna w Dąbrowie
Barbara Wszoła -  bibliotekarz
Dąbrowa, ul. Św. Wawrzyńca 1, 98-300 Wieluń
tel.: 733 598 966
 

Filia Biblioteczna w Masłowicach
Ilona Banasiak - st. bibliotekarz
Masłowice 1c, 98-300 Wieluń
tel. 43 842 82 45
 

Filia Biblioteczna w Rudzie
Justyna Błaszczak - st. bibliotekarz
ul. Długa 31, 98-300 Wieluń
tel. 45 308 30 53
 


Filia Biblioteczna w Turowie
Olga Wiśniewska - st. bibliotekarz
Turów 91, 98-300 Wieluń
tel. 733 598 966
 

 

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Włodarczyk
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:48 43 8860214
, w dniu:  19‑09‑2005 12:34:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Włodarczyk
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:48 43 8860214
, w dniu:  19‑09‑2005 12:34:14
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2024 13:30:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie