Regulaminy


Regulamin wypożyczalni dla dzieci

22‑02‑2024 10:09:52

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELUNIU


§ 1

 1. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczanych i zwracanych książek.
 2. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy od 1 roku życia.
 3. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

 


Przy zapisie zgłaszający powinien:

 1. okazać dowód osobisty, bądź inny dokument stwierdzający tożsamość i zawierający PESEL (paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka)

 1. wypełnić kartę zapisu oraz oświadczenie o sposobie wypożyczeń i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu

 1. za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni

 2. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 3. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 
§ 2

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 10 woluminów lub audiobooków na okres nie dłuższy niż 35 dni.

 2. Na prośbę Czytelnika, Biblioteka może zamówić książki lub audiobooki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

 3. Wybrane książki lub audiobooki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

 4. Na prośbę Czytelnika, Biblioteka może zamówić i sprowadzić książki z innych bibliotek. Książki sprowadzane są w ramach wypożyczeń między bibliotecznych udostępniane na miejscu w Czytelni MiGBP.

 
§ 3

Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz korzystania z katalogów komputerowych.

 
§ 4

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książek przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za zgodą pracownika wypożyczalni czytelnik może dostarczyć w zamian za zagubioną lub zniszczoną inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki. 

§ 5

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin, Biblioteka pobiera opłatę 0,10 gr za jeden dzień, od przetrzymanej pozycji.

 2. Biblioteka pobiera opłatę za wystawienie duplikatu karty w wysokości 5,00 zł.

 1. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu zbiorów bibliotecznych, pokrywa ich koszty w kwocie 5,00 zł.

 2. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odstąpić od opłaty za przetrzymanie książki.


 § 6

Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do Księgi skarg i wniosków.


 § 7

Czytelnicy nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

§ 8

Informacje o przetwarzaniu danych:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą ul. Narutowicza 4, 98-300 Wieluń, e-mail:biblioteka@um.wielun.pl

  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodbibliotekawielun@gmail.com

  3. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

  4. Na wniosek Czytelnika (wzór druku dostępny w Wypożyczalni), który uregulował zobowiązania wobec Biblioteki i zwrócił kartę biblioteczną, jego dane osobowe zostają usunięte.

  5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Dyrektor MiGBP w Wieluniu)

 

Załączniki dostępne w wypożyczalni:

- Klauzula informacyjna

- Usunięcie danych Czytelnika

Wieluń, dn. 03.10.2022 r.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regulamin wypożyczalni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

22‑02‑2024 10:08:54

REGULAMIN WYPOZYCZALNI MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELUNIU

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELUNIU

 
 §1

 1. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczanych i zwracanych książek.
 2. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy, którzy ukończyli 16 lat.
 3. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

 


Przy zapisie zgłaszający powinien:

 

 1. okazać dowód osobisty, bądź inny dokument stwierdzający tożsamość i zawierający PESEL (paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka)
 2. okazać dowód osobisty, bądź inny dokument stwierdzający tożsamość i zawierający PESEL (paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka)
 3. wypełnić kartę zapisu czytelnika oraz oświadczenie o sposobie wypożyczeń i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu
 4. za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni
 5. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 6. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 

 §2

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 10 woluminów lub audiobooków na okres nie dłuższy niż 35 dni.

 2. Na prośbę Czytelnika, Biblioteka może zamówić książki lub audiobooki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

 3. Wybrane książki lub audiobooki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

 4. Dzieci do lat 16 mogą pośredniczyć w wypożyczaniu książek dla czytelników dorosłych za zgodą tych Czytelników.

 5. Na prośbę Czytelnika, Biblioteka może zamówić i sprowadzić książki z innych bibliotek. Książki sprowadzane są w ramach wypożyczeń między bibliotecznych i udostępniane na miejscu w Czytelni MiGBP.

 §3

Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz korzystania z katalogów komputerowych.

 §4

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książek przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za zgodą pracownika wypożyczalni czytelnik może dostarczyć w zamian za zagubioną lub zniszczoną inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

 §5

 

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin, Biblioteka pobiera opłatę 0,10 gr za jeden dzień, od przetrzymanej pozycji.
 2. Biblioteka pobiera opłatę za wydanie duplikatu karty w wysokości 5,00 zł.
 3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu zbiorów bibliotecznych, pokrywa ich koszty w kwocie 5,00 zł.
 4. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odstąpić od opłaty za przetrzymanie książki.

 

 §6

Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do Księgi skarg i wniosków.

 §7

Czytelnicy nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

 §8

Informacje o przetwarzaniu danych:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą ul. Narutowicza 4, 98-300 Wieluń, e-mail:biblioteka@um.wielun.pl

  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodbibliotekawielun@gmail.com

  3. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

  4. Na wniosek Czytelnika (wzór druku dostępny w Wypożyczalni), który uregulował zobowiązania wobec Biblioteki i zwrócił kartę biblioteczną, jego dane osobowe zostają usunięte.

  5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Dyrektor MiGBP w Wieluniu).

 

Załączniki dostępne w wypożyczalni:

- Klauzula informacyjna

- Usunięcie danych Czytelnika

Wieluń, dn. 03.10.2022 r.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regulamin korzystania z bezprzewodowego punktu dostępowego

22‑02‑2024 10:08:16

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPRZEWODOWEGO PUNKTU DOSTĘPOWEGO DO SIECI INTERNET

 

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu oferuje czytelnikom bezprzewodowy dostęp do internetu w budynku przy ulicy Narutowicza 4 w Wieluniu. Dostęp realizowany jest w standardzie 802.11/b/g/n, jest bezpłatny, nie posiada charakteru komercyjnego i powinien być wykorzystywany do celów związanych z edukacją, informacją i nauką.

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci, jak również nie udziela wsparcia w zakresie zakupu i konfiguracji sprzętu niezbędnego do korzystania z niej.

3. Podstawą korzystania z usług bezprzewodowego Internetu jest wpisanie się do rejestru udostępnień, okazanie ważnej karty bibliotecznej oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
W celu połączenia z siecią wymagane jest hasło udostępniane przez Bibliotekarza.

4. Ruch w sieci jest monitorowany i archiwizowany w sposób ciągły.

5. Nie ma żadnych limitów na czas połączenia (w godzinach pracy Biblioteki) oraz ilości pobranych danych. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych
(w szczególności p2p).

6. W czasie korzystania z sieci bezprzewodowej MiGBP w Wieluniu użytkownikom
w szczególności zabrania się:
- korzystania z sieci w celach niezgodnych z prawem,
- pobierania i udostępniania materiałów: chronionych prawem autorskim (filmy, muzyka, oprogramowanie itp.),pornograficznych i innych naruszających prawo, czyjekolwiek dobra osobiste lub dobre obyczaje,
- wykorzystywania dostępu do sieci w celu masowego rozsyłania niepożądanych przez odbiorców treści
o charakterze reklamowym, wirusów komputerowych i innych plików, które mogą uszkodzić komputery pozostałych użytkowników,
- prób uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownicy nie mają uprawnień,
- prób ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy sieciach bezprzewodowych,
- korzystania z programów P2P,
- dalszego udostępniania sygnału przez stosowanie repeaterów, routerów itp.

7. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania oprogramowania antywirusowego na swoim komputerze oraz zabezpieczenia go przed niepowołanym dostępem z zewnątrz.

8. W przypadku podjęcia działań zabronionych w niniejszym Regulaminie lub takich, które można uznać za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci użytkownik może zostać odłączony od Sieci.

9. W przypadku złamania prawa przez użytkownika Biblioteka ma prawo powiadomić o tym odpowiednie organy i przekazać im dane tego użytkownika.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania zasobów Internetu.

11. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody poniesione bądź wyrządzone przez Użytkownika, wynikające z korzystania z usługi,
w szczególności za:
- utratę danych użytkownika korzystającego z usługi,
- dostęp do komputera użytkownika osób trzecich,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niepoprawnej konfiguracji komputera użytkownika,
- braku dostępu użytkownika do usług.

12. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad udostępniania sieci bezprzewodowej.

13. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności.

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 lipca 2017 roku.

Wieluń, 14.06.2019 r.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regulamin czytelni dla dzieci

22‑02‑2024 10:07:30

REGULAMIN CZYTELNI DLA DZIECI

 

 1. Z czytelni mogą korzystać czytelnicy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

 3. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu w bibliotece. Czytelnik może skorzystać ze słowników, leksykonów, encyklopedii i innych wydawnictw popularnonaukowych oraz czasopism.

 4. Czytelnicy korzystający z czytelni zobowiązani są do zwrotu bibliotekarzowi wszystkich materiałów bibliotecznych oraz do wpisu do ZESZYTU ODWIEDZIN W CZYTELNI.

 5. Czytelnik może korzystać z pomocy bibliotekarza w doborze literatury, w przeszukiwaniu katalogów bibliotecznych, w posługiwaniu się wydawnictwami informacyjnymi. 

 6. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regulamin czytelni

22‑02‑2024 10:06:40

REGULAMIN CZYTELNI MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W WIELUNIU

§ 1
ZASADY KORZYSTANIA

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza ważny dokument z fotografią.
4. Wierzchnie okrycie i bagaże należy pozostawić miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
5. W Czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
6. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu ewidencji odwiedzin.

§ 2
ZASADY UDOSTĘPNIANIA

1. Z księgozbioru Czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i za pośrednictwem bibliotekarza.
2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.
4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.
5. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
6. Na prośbą czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju,
w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
7. Czytelnik zamawiający książki tą drogą, ponosi koszty przesyłki.

§ 3
POSZANOWANIE ZBIORÓW
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
2. Na kopiowanie zbiorów bibliotecznych należy uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 4
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być na mocy decyzji dyrektora biblioteki pozbawiony prawa do korzystania z czytelni w pewnym okresie lub w ogóle. Od decyzji dyrektora biblioteki przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Wielunia.
2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.
 

Wieluń, 14.06.2019 r.

Żadna strona nie została usunięta
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

22‑02‑2024 10:05:55

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH Z DOSTĘPEM DO INTERNETU W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WIELUNIU

 

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.

 2. Z Czytelni Internetowej można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

 3. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych.

 4. Użytkownik stanowiska komputerowego wyraża zgodę na monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza.

 5. W Czytelni można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w istniejących programach i ustawieniach systemowych.

 6. Dyżurujący bibliotekarz nie przeprowadza szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z Internetu. Może udzielić pomocy, jeśli dysponuje wolnym czasem.

 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może być wydłużony.

 8. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba; w wyjątkowych wypadkach – dwie.

 9. W Czytelni należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, palenia papierosów oraz konsumowania napojów i artykułów spożywczych.

 10. Okrycia wierzchnie oraz torby, teczki, plecaki należy zostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

 11. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 12. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, a jeśli jest niepełnoletni - jego rodzice.

 13. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażących uczucia lub dobre obyczaje.

 14. Zabrania się wykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem.

 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

 16. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 17. Przed przystąpieniem do korzystania z komputera użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do dziennika "Ewidencji użytkowników Czytelni Internetowej ".

 18. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu powoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza. Od takiej decyzji można się odwołać do Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Włodarczyk
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:48 43 8860214
, w dniu:  22‑02‑2024 10:05:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Włodarczyk
email: wlodarczykm@um.wielun.pl tel.:48 43 8860214
, w dniu:  22‑02‑2024 10:05:29
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2024 10:10:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie